U kontaktu sa sutrašnjicom

U KONTAKTU

sa sutrašnjicom

Dezinficijenti (biocidi)

Dezinfekcija uključuje niz procesa koji uništavaju, inhibiraju ili uklanjaju vegetativne oblike mikroorganizama. Ne stradaju svi, ali je njihov broj toliko smanjen da više nisu opasni po ljudsko zdravlje. Sredstva za dezinfekciju se dijele prema stepenu djelovanja na:

  • visoko efikasne (persirćetna kiselina, vodikov peroksid, glutaraldehidi)
  • srednje (hlorni preparati, etil alkoholi, fenoli, natrijum hipohlorit, itd.)
  • niskoefikasne (kvaternarna amonijum jedinjenja)

Peral S

Tečni koncentrat za dezinfekciju na bazi najmanje 15% persirćetne kiseline. Opšte dezinfekciono sredstvo za podove i radne površine, pribor, opremu, materijale, ambalažu, klimatizaciju, dezinfekciju zraka i vode. Površine i oprema koja se dezinficira mogu biti u direktnom kontaktu sa hranom i pićem za ljude i životinje. Biocid - uništava viruse, bakterije i gljivice.

Proizvod ima prirodan miris sirćeta i ne zahtijeva ventilaciju ili ispiranje. Koristi se za svakodnevnu dezinfekciju za profesionalnu vanjsku upotrebu.

Najčešća upotreba, dezinfekcija: oprane radne površine (stolovi, podovi), kuhinjski pribor (tanjiri, šolje, lonci, noževi - umočite ih u radni rastvor), ambalaža i oprema, hemijski toaleti.

Nova doba: Peral S
Nova doba: Peral S

Ekoderm

Tečni preparat na bazi alkohola i vodikovog peroksida za brzu hiruršku i higijensku dezinfekciju ruku. Biocid - ubija viruse, bakterije i gljivice. Samo za profesionalnu upotrebu. Za upotrebu u javnim zdravstvenim ustanovama, javnim ustanovama, prehrambenoj industriji i ugostiteljstvu.

Nova doba: Ekoderm

Dermil

Tečni koncentrat za dezinfekciju na bazi aktivnog kisika iz 1% persirćetne kiseline. Koristi se za dezinfekciju radnih površina, opreme, materijala, ambalaže, vode i zraka. Površine i oprema za dezinfekciju mogu biti u direktnom kontaktu sa hranom i pićem za ljude i životinje. Biocid - uništava viruse, bakterije i gljivice.

Proizvod ima prirodan miris sirćeta i ne zahtijeva ventilaciju ili ispiranje. Profesionalna upotreba u svakodnevnoj vanjskoj dezinfekciji.

Nova doba: Dermil
Nova doba: Dermil

Dersept

Rastvor za brzu dezinfekciju na bazi aktivnog kisika iz 0,3% persirćetne kiseline. Koristi se za dezinfekciju radnih površina, opreme, materijala, ambalaže, klimatizacije i vazduha. Površine i oprema za dezinfekciju mogu biti u direktnom kontaktu sa hranom i pićem za ljude i životinje. Biocid - uništava viruse, bakterije i gljivice.

Proizvod ima prirodan miris sirćeta i ne zahtijeva ventilaciju ili ispiranje. Profesionalna upotreba u svakodnevnoj vanjskoj dezinfekciji.

Nova doba: Desept
Nova doba: Desept

Saradnja

Ukoliko želite da sarađujete sa nama u oblasti distribucije proizvoda na bazi aktivnog kisika, pošaljite nam poruku putem kontaktnog formulara.

Aktivni kisik

Aktivni kisik ima dvije bitne funkcije u našem tijelu: ubrzava prirodne procese zacjeljivanja rana i popravke tkiva te ubija štetne bakterije, viruse i gljivice.

Preduzeće

Nova doba d.o.o.
Belo 43, 1215 Medvode
Slovenia
+386 41 440 734